สรุปผลการแข่งขัน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:32 น.
***แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ***
รวมทุกขนาดโรงเรียน ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
ที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 20 7 11 38
2 ปัว ใหญ่ 8 15 8 31
3 เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 6 3 2 11
4 นาน้อย ใหญ่ 6 0 0 6
5 สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 5 2 3 10
6 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 5 1 3 9
7 แม่จริม เล็ก 5 1 1 7
8 น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 4 2 3 9
9 บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 4 2 1 7
10 นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 3 7 5 15
11 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 2 6 9 17
12 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 2 5 1 8
13 สา ใหญ่ 1 9 11 21
14 น่านนคร เล็ก 1 3 0 4
15 สันติสุขพิทยาคม กลาง 1 2 3 6
16 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 1 2 2 5
17 มัธยมป่ากลาง กลาง 1 1 3 5
18 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 1 1 2 4
19 ทุ่งช้าง กลาง 1 1 1 3
20 เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1 1 1 3
21 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 0 3 2 5
22 พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 2 0 2
23 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 0 1 1 2
24 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 0 1 0 1
25 น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 0 0 2 2
26 ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 0 0 2 2
27 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง 0 0 1 1
28 เมืองแงง เล็กพิเศษ 0 0 0 0
29 น่านปัญญานุกูล เล็ก 0 0 0 0
30 บ้านหลวง เล็ก 0 0 0 0
31 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 0 0 0 0
32 บ่อเกลือ กลาง 0 0 0 0
33 หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 0 0 0
34 สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ 0 0 0 0
รวม 78 78 78 234
โรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
ปัว
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นาน้อย
  เกิน 16 ปี ชาย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  เกิน 16 ปี หญิง ท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
มัธยมป่ากลาง
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
ทุ่งช้าง
  เกิน 16 ปี ชาย
สันติสุขพิทยาคม
  เกิน 16 ปี หญิง ราชประชานุเคราะห์ 56
โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
แม่จริม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
ไม่มีโรงเรียนใดได้รับเหรียญ
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาหมื่นพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
ตาลชุมพิทยาคม
  เกิน 16 ปี ชาย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
  เกิน 16 ปี หญิง นาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เมืองลีประชาสามัคคี
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
สารธรรมวิทยาคาร
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เมืองลีประชาสามัคคี
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
สารธรรมวิทยาคาร และ เมืองยมวิทยาคาร
  เกิน 16 ปี ชาย
บ่อสวกวิทยาคาร
  เกิน 16 ปี หญิง น่านประชาอุทิศ
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่
ท่าวังผาพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดกลาง เชียงกลาง ประชาพัฒนา
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็ก แม่จริม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ เมืองลีประชาสามัคคี
ชนะเลิศเหรียญรวม "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2562 ท่าวังผาพิทยาคม
 มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 0857066925 Facebook Line User Online
Today : 29 | Total : 84,259 | Online : 2