สรุปผลการแข่งขัน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 19:41 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
รวมทุกขนาด ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 15 10 7 32
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 9 9 4 22
3 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 7 7 9 23
4 สา ใหญ่ 6 9 5 20
5 แม่จริม เล็ก 5 4 5 14
6 สันติสุขพิทยาคม กลาง 5 4 1 10
7 นาหมื่นพิทยาคม กลาง 4 9 7 20
8 ปัว ใหญ่ 4 6 10 20
9 นาน้อย กลาง 3 1 3 7
10 ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3 0 5 8
11 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 3 0 2 5
12 ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 2 5 1 8
13 พระธาตุพิทยาคม เล็ก 2 2 2 6
14 ทุ่งช้าง กลาง 2 2 0 4
15 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 2 1 3 6
16 บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก 2 1 0 3
17 เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 1 4 1 6
18 ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 1 2 1 4
19 มัธยมป่ากลาง กลาง 1 1 0 2
20 สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 1 0 4 5
21 เมืองยมวิทยาคาร เล็ก 0 1 1 2
22 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 0 1 0 1
23 น่านนคร เล็ก 0 0 3 3
24 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 0 0 3 3
25 ศรีนครน่าน เล็ก 0 0 1 1
26 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 0 0 0 0
27 หนองบัวพิทยาคม เล็ก 0 0 0 0
28 บ้านหลวง กลาง 0 0 0 0
29 เมืองแงง เล็ก 0 0 0 0
30 น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก 0 0 0 0
31 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง 0 0 0 0
32 น่านประชาอุทิศ เล็ก 0 0 0 0
33 บ่อเกลือ กลาง 0 0 0 0
รวม 78 79 78 235
โรงเรียนขนาดใหญ่ รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
สา
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ท่าวังผาพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
ปัว
  เกิน 16 ปี ชาย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  เกิน 16 ปี หญิง ท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
  เกิน 16 ปี ชาย
นาน้อย
  เกิน 16 ปี หญิง สันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นอายุ โรงเรียนที่ชนะเลิศ
  ไม่เกิน 14 ปี ชาย
แม่จริม
  ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เมืองลีประชาสามัคคี
  ไม่เกิน 16 ปี ชาย
ตาลชุมพิทยาคม
  ไม่เกิน 16 ปี หญิง
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ และ ไตรเขตประชาสามัคคีฯ
  เกิน 16 ปี ชาย
แม่จริม
  เกิน 16 ปี หญิง สารธรรมวิทยาคาร
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่
ท่าวังผาพิทยาคม
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดกลาง เชียงกลาง ประชาพัฒนา
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็ก แม่จริม
ชนะเลิศเหรียญรวม "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2560 ท่าวังผาพิทยาคม
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925