มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

รหัสโรงเรียน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
01
สา
ใหญ่
02
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
03
ปัว
ใหญ่
04
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
05
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
06
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
07
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
08
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
09
บ่อเกลือ
กลาง
10
มัธยมป่ากลาง
กลาง
11
นาน้อย
กลาง
12
ทุ่งช้าง
กลาง
13
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
14
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
15
บ้านหลวง
กลาง
16
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
17
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
18
แม่จริม
เล็ก
19
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
20
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
21
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
22
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
23
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
24
น่านนคร
เล็ก
25
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
26
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
27
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
28
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
29
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
30
ศรีนครน่าน
เล็ก
31
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
32
เมืองแงง
เล็ก
33
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก


มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925