มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 2.52.05 ทอง
2 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 6.24.83 ทอง
3 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 9.26.19 ทอง
4 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
5 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
6 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
7 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง 5.01.07 ทอง
8 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธง คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
9 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
10 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 14.05.95 ทอง
11 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง 4.46 เงิน
12 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 19.41.50 เงิน
13 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง เงิน
14 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรัณย์ แสนศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง 7.11.61 เงิน
15 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณะ เฉลิมวรโชติ สันติสุขพิทยาคม กลาง เงิน
16 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง 9.23 เงิน
17 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 2.14.50 ทองแดง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925