มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง 4.18 ทอง
2 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 23.23 ทอง
3 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 8.50 เงิน
4 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 24.09 เงิน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925