มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก 11.68 ทอง
2 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก 1.95 ทอง
3 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก 6.62 ทอง
4 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก 13.18 ทอง
5 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตต์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก 1.50 ทอง
6 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก 23.23 เงิน
7 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก 4.56.41 เงิน
8 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก 1.65 เงิน
9 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก 43.53 เงิน
10 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก 11.68 ทองแดง
11 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก 2.15.30 ทองแดง
12 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก 22.48 ทองแดง
13 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก 19.43.89 ทองแดง
14 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก 4.86 ทองแดง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925